Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Sưu tầm một số đồ chơi mới dạy trẻ học toán

Trò chơi là một trong những trực quan vô cùng quan trọng trong hoạt động làm quen vói biểu tượng toán, trẻ được “Học mà chơi – chơi mà học”. Là một đặc điểm nổi bật của trẻ mẫu giáo thông quá các hình thức chơi, trẻ sẽ nhận nhiệm vụ hoc một cách tự nhiên,nhẹ nhàng không cang thẳng, không gò ép. trẻ hào hứng chơi khi trong trò chơi xuất hiện những trực quan hấp dẫn, bất ngỏ.

VD: Trò chơi “ Chiếc túi kỳ lạ”

Tuy nhiên các trò chơi không nên lặp đi lặp lại ở cùng một tiết học, sẽ dẫn đến trẻ bị nhàm chán, không hứng thú tham gia hoạt động.Yêu cầu của trò chơi phải được nâng dần nên qua mỗi lần chơi thì mới phát huy tính sáng tạo tính tích cực của trẻ,chính vì vậy tôi đãnghiên cứu,xác định nội dung bài dạy để chọn trò chơi cho phù hợp,tuỳ từng trò chơi mà tôi tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, tổ, cá nhân và tập thể.Trong hoạt động làm quen với biểu tượng toán tôi thường sử dụng trò chơi học tập,và lựa chọn trong nhiều trò chơi học tập để áp dụng với từng bài cho phù hợp

Ví dụ: Trò chơi “Về đúng nhà” Tôi thường sử dụng trong phần ôn luyện cho tập hợp số lượng, phép đếm. Ví dụ: Hình dáng chữ số tôi thường sử dụng cho tiết học ôn luyện và nhận biết chữ số.

        Qua việc sử dụng trò chôi trong các giờ làm quen với biểu tượng toán ,tiết học trở lên sôi nổi ,trẻ được tham gia hoạt một cách toàn diện ,tinh thần thoải mái nên cỏ thể không bị mệt mỏi và căng thẳng. Điều này đã tạo cho trẻ hứng thú hăng say trong quá trình tham gia hoạt động học tập.

Xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp: Môi trường cũng là một yếu tố trực quan trực tiếp,tác động hàng ngày đến trẻ.chính vì vậy việc xây dựng cảnh quan môi trường xung quanh được Tôi đặc biệt quan tâm.Trang trí,sấp xếp lớp học phòng học hài hoà hợp lý sẽ tạo được sự chú ý,sẽ hấp dẫn lôi cuốn trẻ vào giờ học theo giai đoạn,theo chủ điểm,theo nội dung từng bài. Tuỳ vào nội dung của từng bài để bố trí trực quan xung quanh lớp giá đồ chơi,tranh treo tường cho hợp lý để trẻ luyện tập cũng như liên hệ thực tế.

Ví dụ: Chủ điểm gia đình

        +Treo tranh về gia đình đông con,ít con để trẻ đếm số lượng người và giáo dục Trẻ.

        +Đồ dùng gia đình xếp ở giá đồ chơi để trẻ có thể luyện đếm.