Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Xã hội hóa giáo dục mầm non

Xã hội hoá giáo dục mầm non

Khái niệm xã hội hoá giáo dục mầm non được xây dựng từ khái niệm xã hội hoá giáo dục và vận dụng vào đặc thù của ngành học mầm non.

          Đó là việc huy động nhân lực, tài lực, vật lực của xã hội vào quá trình chăm sóc giáo dục trẻ thơ (dưới 6 tuổi) và đưa mục tiêu giáo dục mầm non vào đời sống cộng đồng để trẻ trong lứa tuổi này “Phát triển cơ thể cân đối khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, biết kính trọng yêu mến, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo và người trên, yêu quí anh chị em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích đi học”

          Trong hoàn cảnh nước ta chưa phải mọi trẻ em trong lứa tuổi mầm non đều được ra lớp thì giáo dục mầm non phải phấn đấu giúp các bậc cha mẹ (Hoặc người nuôi dưỡng các em) có kiến thức, và thái độ đúng đắn trong việc nuôi dưỡng các em theo mục tiêu mà Luật Giáo dục đề ra.

Công tác xã hội hóa là:

– Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục và vị trí, vai trò của giáo dục mầm non đối với việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, chính là giai đoạn đầu tiên hết sức quan trọng để tạo ra nguồn lực con người. 

– Xây dựng, huy động và tổ chức cộng đồng trách nhiệm của từng người dân, của từng gia đình, tập thể và các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, của các đoàn thể quần chúng, của các tổ chức kinh tế, xã hội đối với việc phát triển giáo dục mầm non và đối với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi lúc mọi nơi: môi truờng này trước hết là sự kết hợp giữa các trường mầm non với gia đình để giúp trẻ phát triển, là việc giúp các gia đình có những kiến thức cần thiết để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở ngay tại gia đình.

– Đa dạng hoá các loại hình và hình thức giáo dục mầm non, củng cố các trường công lập hiện có và mở rộng các loại, dân lập, tư thục. Tuỳ theo hoàn cảnh của địa phưong có thể có nhiều hình thức học tập khác nhau như: 1 buổi, 2 buổi/ ngày, cả ngày và phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ để nuôi dạy ở nhà nếu có điều kiện.